Hội nghị thông qua Dự thảo và Công khai Kết luận thanh tra

Đăng ngày 18 - 08 - 2021
100%

Ngày 17/8/2021 Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị thông qua Dự thảo và Công khai Kết luận thanh tra việc thu chi, quản lý sử dụng các nguồn kinh phí năm 2019, 2020 tại Sở Giáo dục và Đào Tạo

Thực hiện Quyết định số 37/QĐ-TTT, ngày 16/3/2021 của Chánh thanh tra tỉnh Hưng Yên về Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thu chi, quản lý sử dụng các nguồn kinh phí năm 2019, 2020. Đoàn thanh tra tổ chức Hội nghị thông qua Dự thảo và Công khai Kết luận thanh tra.

Thừa ủy quyền của Chánh thanh tra tỉnh - Trưởng đoàn thanh tra đọc toàn văn Dự thảo Kết luận thanh tra về Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thu chi, quản lý sử dụng các nguồn kinh phí năm 2019, 2020.

Giám sát Đoàn thanh tra đọc toàn văn báo cáo giám sát Đoàn thanh tra về Thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thu chi, quản lý sử dụng các nguồn kinh phí năm 2019, 2020.

Các đồng chí tham dự hội nghị:

- Nhất trí với nội dung trong dự thảo kết luận thanh tra mà Trưởng đoàn thanh tra đã thông qua.

- Đại diện đơn vị được thanh tra rút kinh nghiệm đối với một số tồn tại được phát hiện qua thanh tra.

Chánh thanh tra tỉnh kết luận Hội nghị:

- Đoàn thanh tra cần tiếp thu những ý kiến phản hồi, làm rõ một số nội dung của các đồng chí tham dự trong hội nghị, hoàn thiện dự thảo kết luận trình Chánh thanh tra ban hành theo quy định.

- Đoàn thanh tra thực hiện việc giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra theo quy định.

Tin mới nhất

Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024(06/02/2024 2:24 CH)

Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024(18/01/2024 11:16 SA)

Thanh tra tỉnh Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2023 và định hướng triển khai nhiệm...(16/01/2024 6:20 SA)

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh Hưng Yên(27/12/2023 1:50 CH)

Khối thi đua các cơ quan tham mưu Nội chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen...(27/12/2023 1:59 CH)

Thanh tra tỉnh Hưng Yên dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Phương hướng...(20/11/2023 7:26 SA)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày...(28/08/2023 3:04 CH)

Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội lần thứ X. Nhiệm kỳ 2023 - 2028(29/03/2023 8:04 SA)

°
5 người đang online