Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH LTD Đức Mạnh

Đăng ngày 18 - 11 - 2023
100%

Số ký hiệu

108/KL-TTT

Ngày ban hành

17/11/2023

Ngày công khai

18/11/2023

Loại văn bản

Kết luận thanh tra

Cơ quan ban hành

Thanh tra tỉnh Hưng Yên

Người ký

Đào Văn Sơn

Chức vụ

Chánh thanh tra

Trích yếu

Việc chấp hành pháp luật về thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước tại Công ty TNHH LTD Đức Mạnh

Tài liệu đính kèm

108 KL 2023.pdf

Tin mới nhất

Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra tại Công ty Cổ phần cửa Sunspace(29/11/2023 6:44 SA)

Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra tại Công ty TNHH một thành viên gỗ nhựa PCC-1(16/11/2023 6:27 SA)

Thanh tra tỉnh ban hành Kết luận thanh tra tại Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư và sản xuất Đông...(16/11/2023 6:24 SA)

°
261 người đang online