Sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh

Ngày 28.3, tại Thanh tra tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối. Đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Quốc Toản, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Phạm Huy Bình, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Thời gian qua, quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Trong quá thực hiện các cơ quan, đơn vị đều thể hiện đầy đủ trách nhiệm, hợp tác, hỗ trợ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ; chú trọng xem xét, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nhằm hạn chế việc trùng lặp đối tượng thanh tra, kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện, trao đổi thông tin, tài liệu khi phát hiện dấu hiệu vi phạm và đề nghị biện pháp xử lý. Việc phối hợp trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc cơ bản, đáp ứng yêu cầu sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả công tác phối hợp giữa các đơn vị đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện quy chế phối hợp; tăng cường trao đổi thông tin, nghiệp vụ; xem xét, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, đông người xảy ra tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; duy trì thường xuyên việc đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu: 3 ngành Thanh tra, Kiểm tra, Nội chính tiếp tục phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; rà soát, thực hiện nền nếp, thường xuyên, nghiêm túc quy chế phối hợp; xây dựng kế hoạch kiểm tra, thanh tra, giám sát phù hợp, hiệu quả bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của cấp ủy; chú trọng công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo; tăng cường hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm

Ban biên tập (Cao Sơn)