Ngày thành lập, thành tích đạt được

Đăng ngày 25 - 07 - 2011
100%

 1. Ngày thành lập của cơ quan Thanh tra tỉnh Hưng Yên

Thanh tra Hưng Yên được tái lập tháng 01 năm 1997  cùng với việc tái lập tỉnh Hưng Yên theo Nghị quyết Quốc hội khoá IX. Phát huy những thành tích mà ngành Thanh tra tỉnh Hải Hưng đã đạt được, Thanh tra tỉnh Hưng Yên luôn được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thanh tra Nhà nước ( nay là Thanh tra Chính phủ), Tỉnh uỷ, HĐND và UBND tỉnh đã từng bước kiện toàn về tổ chức bộ máy. Khi mới tái lập, cơ quan Thanh tra tỉnh mới chỉ có 06 cán bộ, thanh tra viên, Thanh tra 7 huyện, thị xã mới chỉ có 21 cán bộ, Thanh tra sở ngành chưa được củng cố kiện toàn. Đến nay, tổ chức bộ máy ngành thanh tra Hưng Yên từng bước được kiện toàn, tổng số cán bộ, Thanh tra viên ngành thanh tra Hưng Yên là: 150 cán bộ, Thanh tra viên (Thanh tra viên chính: 20; Thanh tra viên: 79; cán bộ thanh tra: 51). Trong đó: Thanh tra tỉnh: 38 người; Thanh tra các huyện, thành phố: 54 người; Thanh tra 15 sở: 58 người.

Trong những năm qua Thanh tra Hưng Yên đã chấp hành đầy đủ các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của UBND tỉnh, thực hiện việc quản lý Nhà nước theo pháp luật, trong toàn ngành không có cán bộ, nhân viên nào vi phạm công tác chuyên môn, vi phạm pháp luật.  Ngành Thanh tra Hưng Yên hoạt động theo Pháp lệnh thanh tra; Luật Thanh tra và quy chế đã được đề ra, bảo đảm mọi hoạt động được thực hiện nghiêm túc, đúng quyền hạn, trách nhiệm, đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa. Cán bộ trong ngành không có biểu hiện lạm quyền, hách dịch, cửa quyền, tham ô, lãng phí. Thanh tra tỉnh Hưng Yên luôn có mối quan hệ tốt với các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh và các đơn vị Thanh tra tỉnh bạn.

 2. Thành tích khen thưởng qua các thời kỳ:

Thanh tra tỉnh Hưng Yên đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2001; Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 1999 và 2007; Thanh tra Chính phủ tặng cờ thi đua năm 2002, 2004, 2011 và tặng Bằng khen các năm 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2007, 2010; Cờ thi đua và nhiều bằng khen của UBND tỉnh Hưng Yên cho các phòng nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh; Chính quyền Thanh tra tỉnh Hưng Yên liên tục được UBND tỉnh công nhận chính quyền trong sạch vững mạnh; Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh liên tục vững mạnh.

Tin mới nhất

°
70 người đang online