Hội nghị tập huấn công tác quản lý, thực hiện, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Đăng ngày 29 - 09 - 2023
100%

Thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ về việc sử dụng và cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 06/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Ngày 29/9/2023, Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý, thực hiện, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đồng chí công chức có liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài khoản Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các sở, ngành, Ban Tiếp công dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn – Phó Chánh thanh tra tỉnh triển khai những nội dung cơ bản của phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn – Phó Chánh thanh tra tỉnh triển khai những nội dung cơ bản của phần mềm

Các đồng chí công chức có liên quan đã thực hành tại chỗ nhập hồ sơ một số vụ việc tiếp công dân, vụ việc xử lý đơn thư KNTC đã thực hiện trong năm 2023 của sở, ngành, địa phương mình đã tham mưu, xử lý, giải quyết.

Các đồng chí công chức có liên quan thực hành tại chỗ

Tin mới nhất

Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030(02/11/2017 10:46 SA)

°
206 người đang online