Thông báo về việc tiếp tục tổ chức hoạt động tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 29 - 10 - 2021
100%

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Ngày 27/10/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 374/TB-UBND về việc tiếp tục tổ chức hoạt động tiếp công dân tại trụ sở, địa điểm tiếp công dân các cấp.

Căn cứ Thông báo số 374/TB-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Hưng Yên thông báo: 

- Tiếp tục thực hiện hoạt động tiếp dông dân tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh (bao gồm: Tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và tổ chức đối thoại) từ ngày 01/11/2021.

- Công dân đến liên hệ tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh phải thực hiện nghiêm chỉnh việc phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định: Tuân thủ giãn cách, số lượng người tập trung trong một thời điểm; tuân thủ nguyên tắc 5K và các biện pháp phòng, chống dịch của cơ quan y tế.

Tải Thông báo 374 của UBND tỉnh tại đây:Thông báo 374 tiếp tục tổ chức hoạt động tiếp công dân.pdf

Tin mới nhất

Thông báo về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa...(30/06/2021 4:50 CH)

°
20 người đang online