Thông báo về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 30 - 06 - 2021
100%

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực tế trong thực hiện phòng, chống dịch hiện nay trên địa bàn tỉnh và Thông báo số 253/TB-UBND ngày 30/6/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thanh tra tỉnh Hưng Yên thông báo: 

Tạm dừng hoạt động tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh (bao gồm: Tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và tổ chức đối thoại) từ ngày 01/7/2021 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho đến khi có thông báo mới.

Nội dung thông báo 253 của UBND tỉnh tại đây:Thông báo 253 UBND tỉnh.pdf

Tin mới nhất

Thông báo về việc tiếp tục tổ chức hoạt động tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân của Thanh...(29/10/2021 8:18 SA)

°
14 người đang online