Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Đăng ngày 12 - 09 - 2023
100%

Nghị định số 13/2023/NĐ-CP được ban hành ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật An ninh quốc gia ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật An ninh mạng ngày 12 tháng 6 năm 2018;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;

Chính phủ ban hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân

Nghị định số 13/2023/NĐ-CP được ban hành ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 gồm có 04 chương và 44 điều.

Nghị định này quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và được áp dụng với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động tại nước ngoài; cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.

Tải Nghị định số 13/2023/NĐ-CP tại đây:NĐ 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân.pdf

Tin mới nhất

UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền...(20/06/2022 9:55 SA)

UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch thực hiện đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo...(16/06/2022 9:59 SA)

Thông báo về việc triển khai dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí giao...(09/03/2022 3:42 CH)

Thông báo về việc tạm dừng hoạt động tiếp công dân để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa...(27/12/2021 8:20 SA)

Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 tại Thanh tra...(08/09/2021 4:46 CH)

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ...(17/03/2021 2:02 CH)

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO...(01/02/2021 2:02 CH)

Thanh tra tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Hệ thống Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO...(26/11/2020 10:02 SA)

°
377 người đang online