Hội nghị trực tuyến về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài

Đăng ngày 09 - 05 - 2019
100%

Ngày 7.5, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27.12.2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20.3.2019 của Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị.

 

Tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị

Tại điểm cầu Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí: Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác và các thành viên tổ công tác, thành viên Tổ giúp việc Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thanh tra Chính phủ triển khai Quyết định số 1849, Kế hoạch số 363, theo đó tổ công tác có nhiệm vụ: chỉ đạo, giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, nổi cộm có tính chất rất bức xúc, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự; Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng các Bộ ban hành kế hoạch, thành lập Tổ kiểm tra để kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài có tính chất bức xúc, dư luận xã hội quan tâm, có khả năng ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch, tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc theo Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ. Tổ công tác sẽ kiểm tra tại một số địa phương về việc thực hiện công tác này.

Đối với Kế hoạch số 363 của Thanh tra Chính phủ tập trung vào các nội dung: tiêu chí xác định vụ việc; lập danh sách vụ việc; trình tự thực hiện kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài ở Trung ương và ở địa phương.

Tại Hưng Yên, tình hình khiếu nại tố cáo không có nhiều biến động. Các cấp, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, đông người chủ yếu là các vụ việc cũ. UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác tiến hành kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Tổ có nhiệm vụ xây dựng đề cương yêu cầu các đơn vị được kiểm tra, rà soát báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; thực hiện nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch; phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan nắm bắt tình hình và tổng hợp các vụ việc khiếu nại, tố cáo, đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; rà soát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết từng vụ việc; báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, rà soát việc giải quyết các vụ việc.

Đồng chí Đào Văn Sơn - Phó Chánh thanh tra phụ trách - Thanh tra tỉnh, báo cáo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo với các đại biểu tại điểm cầu của tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đại biểu theo dõi, ghi chép đầy đủ các nội dung đã được Thanh tra Chính phủ quán triệt để triển khai, thực hiện hiệu quả tại đơn vị, địa phương mình; các địa phương có vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài cần rà soát, báo cáo nội dung vụ việc, trong đó nêu rõ cụ thể từng việc đã và chưa giải quyết, đề xuất, kiến nghị hướng giải quyết để trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét; khéo léo vận dụng đúng các quy định của pháp luật vào công tác xử lý, giải quyết đối với từng vụ việc; khi tổ chức đối thoại với công dân cần chú ý tới việc phát ngôn; Tổ công tác tham mưu đối với những vụ việc cụ thể cần phải tổ chức đối thoại để Thường trực Tỉnh ủy có hướng xử lý trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Thanh tra tỉnh Hưng Yên dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Phương hướng...(20/11/2023 7:26 SA)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày...(28/08/2023 3:04 CH)

Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội lần thứ X. Nhiệm kỳ 2023 - 2028(29/03/2023 8:04 SA)

Thanh tra tỉnh Hưng Yên dự Hội nghị giao ước thi đua Thanh tra 09 tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2023(07/03/2023 8:29 SA)

Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2023(17/01/2023 10:42 SA)

Quyết định về việc Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2023 của Thanh tra tỉnh(14/12/2022 7:25 SA)

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối...(08/07/2022 10:39 SA)

Thanh tra tỉnh Hưng Yên dự Hội nghị Sơ kết thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai...(30/06/2022 9:52 SA)

°
2 người đang online