Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội lần thứ X. Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đăng ngày 29 - 03 - 2023
100%

Ngày 28/3/2023, tại Hội trường Thanh tra tỉnh Hưng Yên, Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kì 2023-2028.

Tham dự Đại hội có các đồng chí Thường vụ Đảng uỷ, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; Đại diện Công đoàn viên chức tỉnh và toàn thể các đồng chí đoàn viên công đoàn Thanh tra tỉnh. Thời gian tổ chức đại hội trong 01 ngày làm việc.

- Sau diễn văn khai mạc: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

- Đại hội đã biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký để điều hành đại hội.

Đại diện Công đoàn cấp trên, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh và các phòng tặng hoa chúc mừng đại hội:

Công đoàn cấp trên tặng hoa chúc mùng đại hội

Lãnh đạo thanh tra tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

- Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022; mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 của BCH Công đoàn Thanh tra tỉnh khoá IX trình ĐH công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028;

Đồng chí Hoàng Văn Mẫn đọc báo cáo trước đại hội

Báo cáo kiểm điểm của BCH Công đoàn cơ sở khóa IX, nhiệm kỳ 2017 – 2022;

Đồng chí Phạm Việt Cường đọc báo cáo trước đại hội

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện ĐH công đoàn cấp trên;

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn báo cáo trước đại hội

Các tham luận tham gia tại Đại hội.

- Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã nêu bật những kết quả của Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh đã làm được trong nhiệm kỳ 2017 – 2022. Công đoàn Thanh tra tỉnh đã phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thanh tra tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, công chức, người lao động. Tham gia có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của cơ quan, đơn vị; công tác cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hằng năm đã chủ động phối hợp chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ công chức đảm bảo nội dung, đạt chất lượng. Các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan đơn vị ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo” luôn gắn với thực hiện cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan Thanh tra tỉnh.

Đại diện Công đoàn cấp trên phát biểu trước đại hội

Chánh thanh tra phát biểu trước đại hội

+ Trong phần tham luận tại Đại hội các đồng chí đoàn viên công đoàn Thanh tra tỉnh tham gia tham luận đã thẳng thắn, mạnh dạn phát biểu nhiều ý kiến có tính chất xây dựng xung quanh các vấn đề: …….

Đại hội đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm các nội dung chính như sau:

1. Chỉ tiêu thuộc trách nhiệm của tổ chức Công đoàn

- 100% đoàn viên công đoàn được học tập, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn.

- Hằng năm, phấn đấu trên 90% Công chức và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, xuất sắc; đoàn viên đạt tiêu chuẩn cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; 90% trở lên nữ cán bộ đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

- 100% cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện.

- Hằng năm, phấn đấu có 6/6 Tổ công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, Công đoàn cơ sở được Công đoàn cấp trên đánh giá, xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên và được công đoàn các cấp khen thưởng.

- Trong nhiệm kỳ, phấn đấu giới thiệu được từ 01 đến 02 đoàn viên công đoàn ưu tú đề nghị Đảng uỷ xét, kết nạp đảng viên.

2. Chỉ tiêu tổ chức Công đoàn phối hợp thực hiện

- Phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức hàng năm, xây dựng thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, bổ sung cho phù hợp để tổ chức thực hiện có hiệu quả, đảm bảo việc công khai minh bạch theo đúng quy định.

- Tham gia xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa X gồm 07 đ/c:

1. Đ/c Đỗ Văn Tuấn;

2. Đ/c Hoàng Văn Mẫn;

3. Đ/c Nguyễn Thị Ngần;

4. Đ/c Đặng Đình Thắng;

5. Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung;

6. Đ/c Phạm Việt Cường;

7. Đ/c Đỗ Thế Kiên;

Ban chấp hành khóa mới ra mắt đại hội

- Đại hội đã bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn cấp trên, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Một số hình ảnh của Đại hội:

đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung tham Luận tại đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Ngần tham luận trước đại hội

Đồng chí Đỗ Thế Kiên tham luận trước đại hội

Tin mới nhất

Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024(06/02/2024 2:24 CH)

Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024(18/01/2024 11:16 SA)

Thanh tra tỉnh Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2023 và định hướng triển khai nhiệm...(16/01/2024 6:20 SA)

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh Hưng Yên(27/12/2023 1:50 CH)

Khối thi đua các cơ quan tham mưu Nội chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen...(27/12/2023 1:59 CH)

Thanh tra tỉnh Hưng Yên dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Phương hướng...(20/11/2023 7:26 SA)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày...(28/08/2023 3:04 CH)

Thanh tra tỉnh Hưng Yên dự Hội nghị giao ước thi đua Thanh tra 09 tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2023(07/03/2023 8:29 SA)

°
23 người đang online