Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra

Đăng ngày 28 - 08 - 2023
100%

Ngày 28/8/2023, Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra. Dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; các đồng chí Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và toàn thể cán bộ, công chức thanh tra trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Đào Thị Huyền - Phó Chánh thanh tra tỉnh khai mại hội nghị

Đồng chí Chu Đức Thắng – Thanh tra viên cao cấp Vụ pháp chế Thanh tra Chính phủ truyền đạt những nội dung cơ bản, điểm mới có liên quan trực tiếp đến công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động công tác thanh tra theo Luật Thanh tra năm 2022

Đồng chí Chu Đức Thắng – Thanh tra viên cao cấp Vụ pháp chế Thanh tra Chính phủ

Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội ban hành ngày 14/11/2022 (Luật số 11/2022/QH15) gồm có 08 chương và 132 điều có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023 với rất nhiều điểm mới, nội dung quan trọng và ngày 30/6/2023 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra (Nghị định số 43/2023/NĐ-CP) Nghị định gồm có 10 chương và 70 điều.

Luật Thanh tra năm 2022 đã bổ sung rất nhiều quy định, điểm mới về tổ thức và hoạt động của các cơ quan thanh tra; về trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra; về xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, công tác phối hợp giữa thanh tra với kiểm toán nhà nước, điều tra; việc ban hành kết luận thanh tra về thẩm định dự thảo kết luận thanh tra, giám sát hoạt động đoàn thanh tra, ngoài ra đã bổ sung các quy định về tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm các ngạch thanh tra viên, bỏ một số quy định về cộng tác viên thanh tra và quy định thanh tra nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị

Tin mới nhất

Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024(06/02/2024 2:24 CH)

Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024(18/01/2024 11:16 SA)

Thanh tra tỉnh Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2023 và định hướng triển khai nhiệm...(16/01/2024 6:20 SA)

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh Hưng Yên(27/12/2023 1:50 CH)

Khối thi đua các cơ quan tham mưu Nội chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen...(27/12/2023 1:59 CH)

Thanh tra tỉnh Hưng Yên dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Phương hướng...(20/11/2023 7:26 SA)

Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội lần thứ X. Nhiệm kỳ 2023 - 2028(29/03/2023 8:04 SA)

Thanh tra tỉnh Hưng Yên dự Hội nghị giao ước thi đua Thanh tra 09 tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2023(07/03/2023 8:29 SA)

°
175 người đang online