Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng Khối thi đua các cơ quan tham mưu Nội chính năm 2021; Ký giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2022

Đăng ngày 24 - 01 - 2022
100%

Ngày 12.1, tại trụ sở Thanh tra tỉnh, Khối thi đua các cơ quan tham mưu Nội chính (Khối thi đua Nội chính) tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2021; ký giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Năm 2021, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua Nội chính phối hợp chặt chẽ trên các lĩnh vực công tác, nhất là phối hợp tham mưu với UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành; tham mưu tốt công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Tham mưu bảo đảm tốt tình hình an ninh chính trị dịp diễn ra các sự kiện quan trọng của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và ngày truyền thống của các sở, ngành. Trong năm, toàn ngành thanh tra tiến hành 231 cuộc thanh tra hành chính, 103 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Viện kiểm sát thực hành quyền công tố và kiểm sát thụ lý giải quyết 100% tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Đảng uỷ quân sự tỉnh và 100% Đảng uỷ cơ sở đều có Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng. Văn phòng UBND tỉnh tập trung làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp giúp UBND tỉnh, Chủ tịch và các phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành hoạt động đạt hiệu quả cao trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng Khối thi đua các cơ quan tham mưu Nội chính

Tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng Khối thi đua các cơ quan tham mưu Nội chính 

Năm 2022, Khối thi đua Nội chính tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; chương trình, kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng của khối. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua, gắn nội dung phong trào thi đua với việc động viên, khích lệ, thu hút mọi cá nhân, tập thể tích cực tham gia nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dịp kỷ niệm, các ngày lễ, ngày truyền thống các ngành và các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước… Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tạo chuyển biến về nếp sống văn hoá nơi công sở. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, chiến sỹ vững về chính trị, giỏi về chuyên môn. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ đảng các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thường xuyên trao đổi thông tin trong tổ chức các hoạt động thi đua. 

Ký giao ước và phát động phong trào thi đua năm 2022

Tin mới nhất

Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024(06/02/2024 2:24 CH)

Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024(18/01/2024 11:16 SA)

Thanh tra tỉnh Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2023 và định hướng triển khai nhiệm...(16/01/2024 6:20 SA)

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh Hưng Yên(27/12/2023 1:50 CH)

Khối thi đua các cơ quan tham mưu Nội chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen...(27/12/2023 1:59 CH)

Thanh tra tỉnh Hưng Yên dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Phương hướng...(20/11/2023 7:26 SA)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày...(28/08/2023 3:04 CH)

Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội lần thứ X. Nhiệm kỳ 2023 - 2028(29/03/2023 8:04 SA)

°
21 người đang online