Thông báo về việc tổ chức hoạt động tiếp công dân trong tình hình mới tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh

Đăng ngày 04 - 04 - 2022
100%

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Để tổ chức hiệu quả các hoạt động kinh tế - xã hội trong tình hình mới, ngày 29/3/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 82/TB-UBND về việc tổ chức hoạt động tiếp công dân trong tình hình mới.

Căn cứ Thông báo số 82/TB-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh Hưng Yên thông báo: 

1. Tiếp tục tổ chức hoạt động tiếp dông dân tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh từ ngày 01/4/2022.

2.  Công dân đến liên hệ tại địa điểm tiếp công dân của Thanh tra tỉnh phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K theo quy định.

Tải Thông báo 82 của UBND tỉnh tại đây: Thông báo 82 UBND.pdf

Tin mới nhất

Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024(06/02/2024 2:24 CH)

Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024(18/01/2024 11:16 SA)

Thanh tra tỉnh Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2023 và định hướng triển khai nhiệm...(16/01/2024 6:20 SA)

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh Hưng Yên(27/12/2023 1:50 CH)

Khối thi đua các cơ quan tham mưu Nội chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen...(27/12/2023 1:59 CH)

Thanh tra tỉnh Hưng Yên dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Phương hướng...(20/11/2023 7:26 SA)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày...(28/08/2023 3:04 CH)

Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội lần thứ X. Nhiệm kỳ 2023 - 2028(29/03/2023 8:04 SA)

°
45 người đang online