Thanh tra tỉnh Hưng Yên dự Hội nghị Sơ kết thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Đăng ngày 30 - 06 - 2022
100%

Ngày 24/6/2022, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh, Cụm Thi đua số II tại Bắc Ninh, Cụm Thi đua số II (Thanh tra 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng), gồm Thanh tra các tỉnh: Vĩnh Phúc, Hà Nam, Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Ninh, Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngay từ đầu năm, thanh tra 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng đã phát động phong trào thi đua xuyên suốt trong năm với chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, thích ứng an toàn trong tình hình mới” gắn với thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”. .. , ngoài ra thanh tra các tỉnh đều có thêm chủ đề thi đua riêng, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. Các đơn vị thanh tra trong Cụm thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và UBND các tỉnh phát động.

Toàn cảnh Hội nghị

Cùng với việc quán triệt, triển khai công tác thi đua, các đơn vị trong Cụm luôn chú trọng gắn các phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cơ quan đơn vị thanh tra trong toàn ngành. 6 tháng đầu năm, thanh tra 9 tỉnh đã triển khai 1.584 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó, phát hiện sai phạm 167.092 triệu đồng và 121.684m2 đất; đã kiến nghị xử lý thu hồi về ngân sách Nhà nước 66.949,97 triệu đồng; xử phạt hành chính 23.120,18 triệu đồng; giảm trừ giá trị quyết toán 2.218,48 triệu đồng; kiến nghị xử lý khác 74.596,49 triệu đồng; kiến nghị xử lý tài sản vi phạm trị giá 2.098,943 triệu đồng; thu hồi 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc.

Đại biểu Thanh tra tỉnh Hưng Yên

Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về thanh tra mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản hướng dẫn thanh tra chuyên đề, Thanh tra 09 tỉnh đã thành lập các đoàn thanh tra chuyên đề đối với các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan; báo cáo kết quả thanh tra đảm bảo đúng nội dung, tiến độ, thời gian theo quy định.

Thanh tra 9 tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo các cấp, các ngành của địa phương tiếp tổng số 16.994 lượt công dân (có 117 lượt đoàn đông người); tiếp nhận 17.118 đơn thư KN, TC, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, 837 đơn KN, TC thuộc thẩm quyền giải quyết. Đến nay, đã giải quyết 551/837 đơn; đạt tỷ lệ 65,83%. Các vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài, thanh tra các tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập các tổ rà soát để triển khai thực hiện. Qua rà soát, có 90 vụ việc; đã tham mưu, chỉ đạo các cấp, ngành giải quyết dứt điểm 61 vụ việc, còn 29 vụ việc đang giải quyết. Thanh tra các tỉnh cũng thành lập các đoàn thanh tra trách nhiệm pháp luật về KN, TC đối với chủ tịch UBND các huyện, TP và giám đốc một số sở, ngành gắn với đôn đốc giải quyết đơn thư KN, TC và rà soát giải quyết các vụ việc KN, TC phức tạp, kéo dài. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành, các địa phương; chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót tồn tại, đưa công tác tiếp dân, giải quyết KN, TC đi vào nề nếp…

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thanh tra 9 tỉnh Cụm Thi đua số II sẽ tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và người lao động, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thanh tra 9 tỉnh.

Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua cũng như nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết KN, TC, PCTN; quán triệt, triển khai đến cán bộ, công chức trong ngành trong việc thực hiện Chỉ thị số 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra.

Tin mới nhất

Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024(06/02/2024 2:24 CH)

Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024(18/01/2024 11:16 SA)

Thanh tra tỉnh Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2023 và định hướng triển khai nhiệm...(16/01/2024 6:20 SA)

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh Hưng Yên(27/12/2023 1:50 CH)

Khối thi đua các cơ quan tham mưu Nội chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen...(27/12/2023 1:59 CH)

Thanh tra tỉnh Hưng Yên dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Phương hướng...(20/11/2023 7:26 SA)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày...(28/08/2023 3:04 CH)

Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội lần thứ X. Nhiệm kỳ 2023 - 2028(29/03/2023 8:04 SA)

°
126 người đang online