Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2023

Đăng ngày 17 - 01 - 2023
100%

Ngày 17/01/2023, Ban chấp hành công đoàn và thủ trưởng cơ quan Thanh tra tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức Hội nghị công chức và người lao động năm 2023

Hội nghị đã nghe các báo cáo :

- Báo cáo của chuyên môn về kết qủa  thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Đào Thị Huyền - Phó Chánh thanh tra tỉnh đọc báo cáo chuyên môn về kết qủa thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023

- Báo cáo kết qủa hoạt động công đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch công đoàn báo cáo kết qủa hoạt động công đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

- Báo cáo kết quả giám sát việc sử dụng kinh phí cơ quan năm 2022.

Đồng chí Lê Tiến Trọng - Trưởng ban Thanh tra nhân dân đọc báo cáo giám sát việc sử dụng kinh phí cơ quan năm 2022

- Công khai tài chính, kế hoạch thanh tra năm 2023

Đồng chí Hoàng Văn Mẫn - Chánh Văn phòng Công khai tài chính, kế hoạch thanh tra năm 2023

Qua các ý kiến tham gia của các cán bộ, công chức và BCH công đoàn, thủ trưởng cơ quan giải đáp những kiến nghị, đề xuất

Đồng chí Đào Văn Sơn - Chánh thanh tra tỉnh giải đáp những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh

 

Hội nghị công chức và người lao động Thanh tra tỉnh đề ra một số giải pháp như sau:

1. Đấy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phát huy năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức; phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, công tác.

2. Cán bộ, công chức không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, ngạch bậc công chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Mỗi cán bộ, công chức làm tốt công việc chuyên môn được giao, thực hiện tốt 5 điều kỷ luật đối với cán bộ ngành thanh tra, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp và chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

4. Tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng vào thực tiễn công tác và trong cuộc sống.

5. Đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Hội nghị công chức và người lao động Thanh tra tỉnh đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

1. Hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra năm 2023 và các cuộc thanh tra đột xuất, giải quyết khiếu nại, tố cáo được UBND tỉnh giao.

2. Đảng bộ, chính quyền, Công đoàn, Chi đoàn thanh niên đạt trong sạch vững mạnh, cơ quan đạt Danh hiệu cơ quan văn hóa, trên 90% số phòng đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến".

3. 100% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 90% cán bộ, công chức đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến". Không có cán bộ, công chức nào vi phạm pháp luật.

4. Trên 90% gia đình cán bộ, công chức đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Không có cán bộ, công chức nào trong cơ quan mắc các tệ nạn xã hội.

5. Trên 80% cán bộ, công chức tham gia tập luyện văn nghệ, thể thao. Duy trì thường xuyên lao động tập thể, dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh góp phần làm xanh, sạch đẹp cơ quan đơn vị.

6. Phát động và thực hiện có hiệu quả việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng kinh phí của cơ quan; giữ gìn và bảo quản tốt các tài sản của cơ quan.

7. Chính quyền và Công đoàn Thanh tra tỉnh làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức; Làm tốt công tác kết nạp đoàn viên công đoàn mới và tham gia xây dựng, phát triển Đảng.

8. Toàn thể cán bộ, công chức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện chính trị trọng đại và các ngày lễ lớn trong năm 20230 của đất nước; chuẩn bị tốt các nội dung, tiến hành Đại hội công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh theo đúng thời gian và hướng dẫn của công đoàn cấp trên.

Tin mới nhất

Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, người lao động năm 2024(06/02/2024 2:24 CH)

Hội nghị Tổng kết công tác thanh tra năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024(18/01/2024 11:16 SA)

Thanh tra tỉnh Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai năm 2023 và định hướng triển khai nhiệm...(16/01/2024 6:20 SA)

Quyết định về việc Ban hành Kế hoạch thanh tra năm 2024 của tỉnh Hưng Yên(27/12/2023 1:50 CH)

Khối thi đua các cơ quan tham mưu Nội chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen...(27/12/2023 1:59 CH)

Thanh tra tỉnh Hưng Yên dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, Phương hướng...(20/11/2023 7:26 SA)

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày...(28/08/2023 3:04 CH)

Công đoàn cơ sở Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội lần thứ X. Nhiệm kỳ 2023 - 2028(29/03/2023 8:04 SA)

°
134 người đang online