Tiếp tục triển khai quản lý, cập nhật, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố các, kiến nghị, phản ánh

Đăng ngày 12 - 10 - 2023
100%

Ngày 12/10/2023 Thanh tra tỉnh Hưng Yên có văn bản số 491/TTT-VP về việc Tiếp tục triển khai quản lý, cập nhật, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố các, kiến nghị, phản ánh

Thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ về việc sử dụng và cập nhật Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 06/7/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về thực hiện Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Ngày 29/9/2023, Thanh tra tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tập huấn công tác quản lý, thực hiện, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo Nghị định số 55/2022/NĐ-CP ngày 23/8/2022 của Chính phủ(Gọi tắt là Cơ sở dữ liệu quốc gia).

Để việc cập nhật và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia có hiệu quả, Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Tiếp công dân tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Rà soát tình hình sử dụng thiết bị máy tính, đường truyền dữ liệu, kết nối internet... đảm bảo việc vận hành Cơ sở dữ liệu được thông suốt, đảm bảo tốc độ xử lý, bảo mật và an toàn thông tin theo Hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ (Hướng dẫn gửi kèm).

2. Có văn bản phân công cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài khoản Cơ sở dữ liệu quốc gia của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo danh sách cán bộ, công chức đã đăng ký (có danh sách gửi kèm) và được Thanh tra tỉnh tập huấn, cấp tài khoản (các sở, ngành đã được cấp 02 tài khoản (Lãnh đạo, thanh tra); UBND cấp huyện có 3 tài khoản (Lãnh đạo, thanh tra, Ban Tiếp công dân huyện), Ban Tiếp công dân tỉnh có 02 tài khoản (Trưởng Ban và chuyên viên); đồng thời gửi về Thanh tra tỉnh để theo dõi, nắm bắt.

3. Cán bộ, công chức được phân công và cấp tài khoản có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài khoản, không được làm lộ, lọt tài khoản, mật khẩu cho người khác; khi có sự thay đổi công tác, cán bộ, công chức được cấp tài khoản có trách nhiệm bàn giao lại tài khoản, mật khẩu cho công chức khác được lãnh đạo phân công đảm nhiệm vị trí công việc thay mình.

4. Cán bộ, công chức được phân công có trách nhiệm cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin, dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia (Hướng dẫn gửi kèm), bao gồm:

4.1. Các vụ việc đã có quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, vụ việc đã có kết luận nội dung tố cáo thuộc thẩm quyền tham mưu, giải quyết của Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh (trong đó có cả vụ việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định, kết luận); Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2018 đến ngày 30/10/2023.

4.2. Các vụ việc tiếp công dân, xử lý đơn thư của các sở, ngành tỉnh UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban Tiếp công dân tỉnh kể từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 30/10/2023.

4.3. Từ ngày 01/11/2023, thực hiện việc cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin, dữ liệu các vụ việc tiếp công dân và xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đồng hành cùng với việc tiếp công dân, xử lý đơn thư qua sổ tiếp công dân, sổ xử lý đơn thường xuyên, định kỳ của lãnh đạo (sổ bằng giấy); các vụ việc khiếu nại, tố cáo từ khi thụ lý giải quyết.

Cán bộ, công chức đã đăng ký (có danh sách gửi kèm) và được Thanh tra tỉnh tập huấn, truy cập tài khoản (các sở, ngành đã được cấp 02 tài khoản (Lãnh đạo, thanh tra); UBND cấp huyện có 3 tài khoản (Lãnh đạo, thanh tra, Ban Tiếp công dân huyện), Ban Tiếp công dân tỉnh có 02 tài khoản (Trưởng Ban và chuyên viên) buổi tập huấn để đăng nhập vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ về Thanh tra tỉnh: về quản trị mạng là đ/c Trần Đào Trung – Kỹ sư Công nghệ thông tin - sđt 0979.862.588; về chuyên môn là đ/c Nguyễn Thị Thu Hương – Phó Chánh Văn phòng – sđt 0966.972.888 và đ/c Lưu Minh Thắng – Thanh tra viên phòng Nghiệp vụ 2 – sđt 0975.744.360./.

Tài liệu Hướng dẫn: Danh sách cán bộ, công chức được cấp tài khoản.pdf;

Hướng dẫn chung về đường dẫn nhập dữ liệu.doc;

Huong Dan chuyenVien-Can bo tiep dan về Tiếp công dân thường xuyên, định kỳ; Lãnh đạo tiếp.doc;

Hướng dẫn nhập dữ liệu cho cán bộ tiếp dân.doc;

Hướng dẫn nhập dữ liệu đơn thư gián tiếp gửi đến.doc;

Hướng dẫn nhập dữ liệu tiếp dân thường xuyên, định kỳ.doc

Hướng dẫn về tiêu chuẩn hạ tầng công nghệ thông tin.docx

Tin mới nhất

Triển khai Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo(21/09/2023 10:01 SA)

Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 Nghị định quy định chi tiết một số...(27/07/2023 9:27 SA)

Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 được ban hành ngày 14/11/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2023(08/06/2023 7:50 SA)

Thanh tra tỉnh Hưng Yên biên soạn và phát hành cuốn sách: “Hỏi đáp pháp luật về phòng, chống tham...(07/12/2021 8:34 SA)

Thông tư Quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra,...(14/10/2021 8:33 SA)

Thông tư Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh (14/10/2021 8:24 SA)

Thông tư Quy định quy trình tiếp công dân(14/10/2021 8:22 SA)

Thông tư Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...(25/08/2021 2:04 CH)

°
157 người đang online